Proizvodi za transport

Tamo gdje učinkovita potrošnja goriva zadovoljava snažne performanse.

Kamionske gume Građevinarstvo

Gradnja uspjeha

Rješavanje svakog izazova.

Raditi na gradilištu znači da svako pojedino putovanje predstavlja izazov. Vožnja po neasfaltiranom, neuređenom i grbavom terenu, gdje uvjeti na terenu variraju od jednog do sljedećeg metra, često u mokrim uvjetima, i vozač i kamion moraju biti dorasli zadatku.  

Gume konstruirane za segment Građevinarstvo optimizirane su na taj način da mogu zadovoljiti potrebe naših operatera, bez obzira rade isključivo na neuređenom terenu ili u kombinaciji koja uključuje operacije na asfaltu i na neuređenom terenu:


Construction Segment Overview